Neaktuálne články v sekcii "Rôzne" :

  Pridané: 28.05.2009
  Prečítané: 9847

Zmluva o poskytovaní zliav

VEDA, vydavateľstvo SAV v zastúpení riaditeľom VEDY, vydavateľstva SAV JUDr. Milanom Brňákom a Rada slovenských vedeckých spoločností v zastúpení predsedom Rady Ing. Jánom Knoppom, DrSc., pri poskytovaní ...
  Pridané: 26.05.2009
  Prečítané: 11921

S T A N O V Y Slovenskej numizmatickej  spoločnosti

...
  Pridané: 10.01.2009
  Prečítané: 7175

Ako sa stať členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti

Riadnym členom sa môže stať každý bezúhonný plnoletý občan Slovenskej republiky, ktorý sa zaviaže plniť si členské povinnosti v súlade so stanovami, dodržiavaní zberateľskej etiky a ostatnými internými predpismi Slovenskej numizmatickej spoločnosti. ...
1

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>