Neaktuálne články v sekcii "Aktuality" :

  Pridané: 09.05.2013
  Prečítané: 2627

POZVÁNKA na MEDZINÁRODNÉ NUMIZMATICKÉ SYMPÓZIUM Peniaze, hospodárstvo a spoločnosť

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV , Ústredný výbor v Bratislave a pobočka SNS pri SAV Košice si Vás dovoľujú pozvať na Medzinárodné numizmatické symp ózium Peniaze, hospodárstvo a spoločnosť,...
  Pridané: 09.05.2013
  Prečítané: 2246

Invitation to International NUMISMATIC SYMPOSIUM Money, Economy and society

Slovak numismatic Society at SAS , Central Directory Board at Bratislava and the Košice Branch of SNS at SAS have a honour to invite you to International numismatic symposium Money, Economy and society, Held in Košice on 16 - 19 may 2013...
  Pridané: 09.05.2013
  Prečítané: 2635

Vlastivedné múzeum v Hlohovci a Mesto Hlohovec

V rámci osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky o Hlohovci a pri príležitosti novej stálej expozície archeológie vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci organizujú numizmatickú konferenciu na tému Nálezy mincí ako prameň historického poznania...
1

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>