Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 14.05.2017
  Prečítané: 1518
Plán práce na rok 2017 Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočka Bratislava
Január:

16. 01. Výborová schôdza.
17. 01. Pravidelné stretnutie.
Prednáška: Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Falšovanie sovietskych papierových platidiel v rokoch 1961-1989.
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Príjem členských príspevkov a predplatného na mince.
Príprava aukcie v rámci zberateľských dní – zabezpečenie materiálu a príprava podkladov (január - apríl)

 

Február:

20. 02. Výborová schôdza.
21. 02. Pravidelné stretnutie.
Prednáška Mgr. Anton Fiala: Numizmatika v Mestskom múzeu v Bratislave
Príjem členských príspevkov a predplatného na zberateľské mince.
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Príprava hodnotiacej volebnej schôdze, revízia hospodárenia.
21. 02. Účasť na prezentácii SZM Jaskyne Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši

 

Marec:

20. 03. Výborová schôdza.
21. 03.Hodnotiaca volebná členská schôdza
Podľa programu
Odovzdávanie vyznamenaní a pamätných listov
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Príprava aukcie na BZD
30. 03. Prednáška Dr. Marek Budaj: Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade

 

Apríl:

24. 04. Výborová schôdza.
25. 04. Pravidelné stretnutie s prednáškou: PhDr. Ján Hunka, PhD.Význam olovených obchodných plomb zo 14./18. storocia ( slovenské nálezy.)
Expedícia aukčných katalógov
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
22. 04. Sympózium v Prievidzi: Peniaze a medaily ako médium politickej a náboženskej propagandy
27. 04. Prednáška Alena Šefčáková: Bratislavskí Kelti očami antropológa

 

Máj:

15. 05. Výborová schôdza.
16. 05. Pravidelné stretnutie s prednáškou RNDr. Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie – 300. výročie narodenia Márie Terézie .
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Príprava aukcie na 14. Bratislavských zberateľských dňoch.
Účasť na prezentácii SZM 20 € Pamiatková rezervácia Levoča
20. 05 Branislav Resutík, Andrej Vrtel: Bratislavský hrad vo svetle najnovších nálezov

 

Jún:

02- 03. 06.: 14. Bratislavské zberateľské dni a pobočková aukcia na zberateľských dňoch v areáli Incheba 03. 06. 2017– EXPO Club
Služby v stánku numizmatickej spoločnosti na zberateľských dňoch
10.06. Valné zhromaždenie SNS o 9,30, Trenčín
19. 06. Výborová schôdza.
20. 06. Členská schôdza s prednáškou:Dr. Egon Vedrödy „ Pavol Jozef Vedrödy zlatník a posledný cisársko-kráľovský bratislavský minciar v 18. storočí.“ (genealógia rodu)
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Zabezpečovanie materiálu na jesennú aukciu
29. 06 . Igor Bazovský: Bratislavské oppidum vo svetle historických a archeologických prameňov

 

Júl – august

Letné prázdniny

Príprava a expedícia elektronickej a písomnej informácie pre členov pobočky o plánoch na 2. polrok 2017

 

September:

18. 09. Výborová schôdza.
19. 09. Pravidelné stretnutie s prednáškou:PhDr. Peter Zoričák: Problematika razby mincí a medailí
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
08.09. Účasť na konferencii: Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických
Účasť na prezentácii SZM 10 € Božena Slančíková Timrava
28. 09. Margaréta Musilová: Bratislavské keltské oppidum

 

Október

16. 10. Výborová schôdza
17. 10. Pravidelné stretnutie s prednáškou: Mgr. Vladislav Mráz: Regionálne platidlá
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Príprava jesennej aukcie pobočky a distribúcia katalógov
Sympózium v Prešove: Falšovanie peňazí v dejinách Slovenska (07. 10 alebo 14. 10)

 

November:

20.11. Výborová schôdza.
21.11. Členská schôdza s prednáškou: Ing. Vladimír Bušša: Guldinery – veľké strieborné mince z kremnickej mincovne
Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Korešpondenčná aukcia pobočky
Príprava plánu práce na rok 2018
Zabezpečenie prednáškových miestností pre rok 2018
Účasť na prezentácii ZZM 100 € Jaskyne Slovenského krasu

 

December:

18. 12. Výborová schôdza.
19 12. Pravidelné stretnutie s prednáškou.Mgr. Daniel Haas-Kianička, PhD.:
Výmenné stretnutie, výdaj predplatených mincí a časopisov, príjem členských príspevkov a predplatného na mince - emisie 2018
Aktualizácia materiálov na internetovej stránke pobočky.
Príprava členských schôdzí v roku 2018
Príprava na aukciu v roku 2018
Ďalšie aktivity, ktoré sa budú organizovať podľa záujmu členskej základne:

Návštevy výstav, účasť na konferenciách, prednášková činnosť mimo vlastnej pobočky, návšteva numizmaticky zaujímavých archeologických lokalít

Pravidelné aktivity pobočky:
Spolupráca s Mincovňou Kremnica pri organizovaní prvého dňa predaja zberateľských mincí
Spolupráca s Historickým múzeom Bratislava hrad – garant Mgr. M. Budaj, PhD. + kult. ref. pobočky
Spolupráca s Archeologickým ústavom SAV Nitra – garant PhDr. Ján Hunka, PhD. + kult. ref. pobočky
Spolupráca s Mestským múzeom Bratislava – garant Mgr. Anton Fiala + kult. ref. pobočky
Doplňovanie knižnice aktuálnou literatúrou nákupom a darmi.
Doplňovanie zbierky medailí s bratislavskou tematikou nákupom a darmi, a jej elektronické spracovanie. Ošetrenie medailových položiek pred pôsobením negatívnych vplyvov.
Elektronické spracovanie zbierky medailí vydaných numizmatickou spoločnosťou a jej pobočkami – doplňovanie zbierky.
Pravidelné doplňovanie internetovej stránky pobočky www.snsblava.sk

Ostatné aktivity

Pravidelné nedeľné stretnutia numizmatikov výmenné burzy bratislavských filatelistov a numizmatikov, sa konajú v priestoroch ZŠ na Riazanskej ul. 75 od 8,00 do 12,00 hod.
Zabezpečenie priestorov na nedeľňajšie výmenné stretnutia
Mesačné stretnutia numizmatikov v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici č. 21.
Návštevy a účasť na aukciách pobočiek podľa aktuálnych termínov.
Propagácia činnosti pobočky v elektronických a tlačených médiách.
Zabezpečovanie predplatených mincí pre členov pobočky podľa emisného plánu NBS v spolupráci s Mincovňou Kremnica
Zabezpečenie a distribúcia literatúry pre členov pobočky.
Rozširovanie členskej základne prijímaním nových členov.
Získavanie sponzorských príspevkov.
Získavanie dvoch percent z daní na činnosť spoločnosti
Účasť na výstavách v múzeu NBS v Kremnici.
Zabezpečenie jednej až dvoch pobočkových aukcií numizmatického materiálu


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>