Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 16.05.2018
  Prečítané: 318
Pozvánka na sympózium v Banskej Bystrici 09.06.2018
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, Pobočka v Banskej Bystrici a Ústredný výbor v Bratislave v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV v Bratislave

Vás srdečne pozývajú na sympózium s medzinárodnou účasťou

ZBERATEĽSTVO A JEHO PRÍNOS PRE ROZVOJ NUMIZMATIKY,

ktoré sa uskutoční 9. júna 2018 o 10.00 v Zasadacej miestnosti v budove Slovenskej správy ciest, Skuteckého 32 v Banskej Bystrici,
s nasledujúcim programom:

10.00 Otvorenie
10.05–11.30 Prednášky
11.30–12.00 Prestávka
12.00–13.00 Prednášky
13.00 Záver sympózia

Po skončení sympózia odporúčame návštevu expozícií Stredoslovenskej galérie – malieb Dominika Skuteckého na Hornej ulici 55, v Pretóriu na Nám. Š. Moyzesa a stálej expozície na Dolnej ulici 8, ako aj Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome na Námestí SNP 4A.


Viac informácií sa dočítate v dokumente, ktorý si stiahnete kliknutím na tento odkaz.

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>