Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 24.10.2019
  Prečítané: 620
Pozvánka na prvý deň predaja novej 10€ mince 5. novembra 2019

Dovoľujeme si Vás pozvať dňa 5. novembra 2019 (utorok) o 14:00 hod. na prezentáciu a prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur, ktorá je venovaná 200. výročiu vymenovania Alexandra Štefana Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa (12. júla 1819).

Známy je, okrem vykonanej práce, aj svojím výrokom: Slavus sum, et si in cathedra Petri forem, Slavus ero. (Slovák som a keby som bol aj na Petrovom stolci, Slovák ostanem.)

Prezentácia sa uskutoční v priestoroch Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK v aule Benedikta XVI, Kapitulská ul. 26, Bratislava (mapa).

Bližšie informácie sú v pozvánke a na webstránkach NBS a Mincovne Kremnica.

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>