Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 31.05.2010
  Prečítané: 5215
Ústredný výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti

Kontakt:
ÚV Slovenská numizmatická spoločnosť, Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava

Korenšpodenčná adresa:
ÚV Slovenská numizmatická spoločnosť, poštový priečinok 103,814 99 Bratislava 1

Predseda:Ing. Zbyšek Šustek, Csc.
  zbysek.sustek@savba.sk
Podpredseda:Ing. Marián Ondrejmiška
Podpredseda:Ing. Rastislav Dráb
Tajomník:Ing. Ľudovít Turčáni
 ludvo.t@zmail.sk
HospodárIng. Stanislav Suja
Zapisovateľ:Ing. Eduard Pračko
 epracko@chello.sk
Ústredná revízna komisia Slovenskej numizmatickej spoločnosti
Predseda: Ing. Miroslav Milán
Člen: Ing. Emil Oetter, Csc.
Člen: Ing. Štefan Košovan

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>