Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 05.04.2012
  Prečítané: 8469
PREDSEDNÍCTVO ÚV SNS 2011 - 2014

Korenšpodenčná adresa:
ÚV Slovenská numizmatická spoločnosť, poštový priečinok 103,814 99 Bratislava 1

Predseda:Ing. Zbyšek Šustek, Csc.
  zbysek.sustek@savba.sk
 tel. práca 02/59 302 617
Podpredseda:PhDr. Marián Soják,PhD.
 Mobil: 0907 649 841, 0902 925 671
  sojak@ta3.sk
Podpredseda:Ing. Rastislav Dráb
 Mobil: 0907 843 228
 rastislav.drab@ssc.sk
Tajomník:Ing. Ľudovít Turčáni
 Mobil: 0903 464 488
 ludvo.t@zmail.sk
HospodárIng. Stanislav Suja
 Tel. práca: 02/57 87 27 20
 Mobil: 0905 15 21 54
Člen predsedníctva:Ing. Marián Ondrejmiška
 Mobil: 0903 72 09 98, 0903 80 83 85
 marian.ondrejmiska@zoznam.sk
Ústredná revízna komisia Slovenskej numizmatickej spoločnosti
Predseda: Ing. Miroslav Milán
 Mobil: 0905 30 34 26
 mirko.milan@nextra.sk
Člen - vých. Slovensko: Ing. Emil Oetter, Csc.
 Mobil: 0915 44 95 59
 eoetter@orangemail.sk
Člen: Ing. Štefan Košovan
 Mobil: 037/528311
 medical.nr@azet.sk

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>