Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 01.09.2012
  Prečítané: 3764
Informácie o II. polroku 2012

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás informovať o dianí v našej pobočke a akciách včítane prednáškového cyklu v druhom polroku 2012:

 1. Žiadame všetkých členov, ktorí si pri plnení iných povinností doteraz nesplnili základné povinnosti a nevyrovnali si členský príspevok na rok 2012, aby tak urobili čo najskôr a členský príspevok vo výške 21.- € (noví členovia + zápisné 1.- €) zaplatili v hotovosti hospodárovi pobočky alebo prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni č. 11466527/0900. Napriek mnohým upozorneniam, viacerí z Vás doteraz neodovzdali fotografiu rozmeru 3x4 cm na nový členský preukaz. Členský preukaz spoločnosti prináša členom viaceré výhody, o ktorých Vám už bola podaná informácia a preukaz bude členom vydaný až po dodaní fotografie. Členovia s nevyrovnaným členským príspevkom budú v zmysle stanov vyškrtnutí z radov členov spoločnosti a strácajú nárok na výhody plynúce z členstva v spoločnosti. Členský preukaz je platný s fotografiou a platnou členskou známkou na príslušný rok.
 2. Členské schôdze a prednášky sa aj v druhom polroku 2012 budú konať v kongresovej sále Národnej banky Slovenska na ul. Imricha Karvaša č. 1 vždy od 16,00 hod. do 18,00 hod.> Upozorňujeme členov, že prednášková miestnosť bude otvorená až od 15,45 hod. Mince a členské známky sa budú vydávať vždy po ukončení prednášky. Mince vydávajú páni Suja a Morávek. Členské príspevky prijíma p. Pôbiš.
 3. Prednášky v druhom polroku:
  • 18. 09. 2012: Josef Moša (Olomouc, ČNS): Šperky, ozdoby a predmety vyrobené z mincí, medailí a odznakov.
  • 16. 10. 2012: PhDr. Ján Hunka, PhD.(Nitra, SAV): Význam nálezov počítacích žetónov z 15. – 18. storočia
  • 20. 11. 2012: Ing. Ján Heteš (Bratislava, SNS): Ak. sochár Andrej Peter. Život a tvorba z pohľadu numizmatiky.
  • 18. 12. 2012: Ing. Zbyšek Šustek, CSc. (Bratislava, SNS).: Grafici Endre Horváth a Ferenc Helbing, rodáci zo Slovenska. Ich život a dielo v numizmatike.
 4. Dňa 18. septembra 2012 bude emisný deň zberateľskej 10 € striebornej mince vydanej k 250. výročiu narodenia Antona Bernoláka. Pri tejto príležitosti Mincovňa Kremnica, Historické múzeum SNM na Bratislavskom hrade a Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Bratislava pripravili slávnostné uvedenie mince do predaja,> ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra o 13, 00 hod. v Hudobnej sále na Bratislavskom hrade na prvom poschodí. Pre členov spoločnosti vstup na platný členský preukaz, ostatní na pozvánky. Mincovňa Kremnica pripravila pre zberateľov k prvému dňu predaja mince číslovaný Pamätný list, ktorého autorom je autor návrhu mince Pavel Károly. Pamätný list si budete môcť zakúpiť na tejto prezentácii spolu so zberateľskou mincou v kvalite proof a potom na členskej schôdzi pobočky 18. septembra u pracovníkov mincovne. Pamätný list je samostatne nepredajný. Ďalšia možnosť je objednať si tento pamätný list spolu s mincou v predajni mincovne v Kremnici.

  Členovia bratislavskej pobočky SNS, ktorí majú objednanú mincu s motívom Antona Bernoláka, si ju budú môcť vyzdvihnúť na schôdzi pobočky 18. septembra. K týmto minciam nebude možné si zakúpiť pamätný list.

 5. Pravidelné stretnutia numizmatikov a ostatných zberateľských odborov v jedálni internátu na Dobrovičovej ulici pokračujú od 9. septembra každú nedeľu od 8,00 hod. do 12, 00 hod. Stretnutia v Stredisku kultúry Vajnorská 21 sa konajú v nasledovných termínoch: 8. septembra, 13. októbra (medzinárodná od 8, 00 do 13, 00 hod.), 10. novembra, 8. decembra v čase od 8,00 hod. do 12. 00 hod.
 6. V mesiaci október 2012 usporiada bratislavská pobočka SNS sálovú a korešpondenčnú aukciu numizmatického materiálu. Aukcia sa uskutoční v Inštitúte vzdelávania NBS na Tomášikovej 28, Bratislava. Presný termín bude oznámený na členskej schôdzi a na internetovej stránke. Katalógy budú rozposlané len platiacim záujemcom a limitentom. Ostatným na požiadanie. Členovia, ktorí majú záujem o vloženie kvalitného numizmatického materiálu do aukcie, ktorá sa uskutoční v rámci Bratislavských zberateľských dní v mesiaci jún 2013, aby ho ponúkli aukčnej komisii písomne na adresu pobočky prípadne na adresu zodpovedného člena výboru za aukciu, ktorým je Ing. Marián Ondrejmiška
 7. Záujemcovia o vstup do spoločnosti si prihlášku môžu stiahnuť na internetovej stránke www.snsblava.sk. Dvojmo vyplnenú prihlášku je potrebné poslať na poštovú adresu pobočky alebo odovzdať na členských schôdzach členom výboru, kde si priamo môžu vyrovnať i členské príspevky. Členovia výboru sú uvedení na internetovej stránke. S prihláškou je potrebné odovzdať fotografiu rozmerov 3 x 4 cm.
 8. SNS pobočka Banská Bystrica pozýva záujemcov na aukciu dňa 9. septembra 2012, v Dome misijného hnutia kresťanskej mládeže, Skuteckého ul. č. 4. Prehliadka materiálu 7, 00 – 9, 00 hod. Aukcia od 9,00 hod. do 13,00 hod. Bližšie na našej webstránke.
 9. 26. októbra 2012 v Banskej Štiavnici na Starom zámku sa koná odborný seminár „Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska“. Súčasťou je i výstava „Nálezy mincí z Banskej Štiavnice a okolia“. Bližšie informácie na internetovej stránke.
 10. Slovenská faleristická spoločnosť dňa 27. októbra 2012 usporiada 2. Medzinárodnú faleristickú konferenciu na Bratislavskom hrade od 12,00 hod. do 18,00 hod. Vstup voľný. Bližšie informácie na internetovej stránke.
Bratislava august 2012

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>