Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 28.12.2012
  Prečítané: 7276
Predajné ceny zberateľských mincí v r. 2009 - 2012

(ceny platné len pre predplatiteľov - členov numizmatickej spoločnosti)

Predajné ceny zberateľských mincí emitovaných v r. 2009
emisia 2009bežnáproof
Zberateľská minca záloha cena preplatok záloha cena preplatok
SZM 10€ Aurel Stodola 15,00 12,99 2,01 20,00 18,00 2,00
SZM 20€ Veľká Fatra 25,00 25,00 0,00 30,00 30,00 0,00
SPOLU 40,00 37,99 2,01 50,00 48,00 2,00

Predajné ceny zberateľských mincí emitovaných v r. 2010
emisia 2010bežnáproof
Zberateľská minca záloha cena preplatok záloha cena preplatok
SZM 10€ Drevené chrámy 15,00 13,49 1,51 20,00 18,50 1,50
SZM 10€ Martin Kukučín 15,00 13,49 0,51 20,00 19,18 0,82
SZM 20€ NP Poloniny 25,00 29,50 -4,50 30,00 34,50 -4,50
SZM 100€ Drevené chrámy xxx xxx xxx 310,00 350,00 -40,00
SPOLU 55,00 57,48 -2,48 380,00 422,18 -42,18

Predajné ceny zberateľských mincí emitovaných v r. 2011
emisia 2011bežnáproof
Zberateľská minca záloha cena preplatok záloha cena preplatok
SZM 10€ Zoborské listiny 20,00 21,38 -1,38 25,00 26,21 -1,21
SZM 10€ Memorandum 20,00 26,52 -6,52 25,00 31,34 -6,34
SZM 10€ Ján Cikker 20,00 23,92 -3,92 25,00 28,74 -3,74
SZM 20€ Trnava 40,00 49,96 -9,96 45,00 55,22 -10,22
SZM 100€ Pribina xxx xxx xxx 420,00 425,00 -5,00
SPOLU 100,00 121,78 -21,78 540,00 566,51 -26,51

Predajné ceny zberateľských mincí emitovaných v r. 2012
emisia 2012bežnáproof
Zberateľská minca záloha cena preplatok záloha cena preplatok
SZM 20€ Trenčín 50,00 45,00 5,00 55,00 50,00 5,00
SZM 10€ Majster Pavol 30,00 23,40 6,60 35,00 28,20 6,80
SZM 10€ Chatam Sofer 30,00 24,80 5,20 35,00 29,30 5,70
SZM 10€ Anton Bernolák 30,00 23,40 6,60 35,00 28,20 6,80
SZM 100€ Korunovácia Karola III. xxx xxx xxx 450,00 438,00 12,00
SPOLU 140,00 116,60 23,40 610,00 573,70 36,30

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>