Všetky aktuálne články:

  Pridané: 14.02.2009
  Prečítané: 65097

Zoznam knižných titulov knižnice ÚV SNS a pobočky Bratislava

Zoznam knižných titulov a časopisov knižnice ÚV SNS a pobočky Bratislava ...
  Pridané: 12.01.2009
  Prečítané: 9762

Bratislava a jej odraz na medailách v zbierke bratislavskej pobočky SNS

Mince, ktoré vznikali a používali sa po stáročia, mince z rôznych kovov, rozličnej akosti, hmotnosti a tematiky, či už staroveké, stredoveké i novoveké - moderné mince - sú dokladom kultúry určitého národa a ich vonkajšia – to znamená výtvarná stránk...
  Pridané: 03.01.2009
  Prečítané: 10299

Ako získať informácie o činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti

Základné informácie môžete získať na domovskej internetovej stránke Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava. Ďalšie informácie môžete získať na pravidelných prednáškach a členských schôdzach pobočky v termínoch, ktoré sú uvedené v ak...
Späť 1 2 3 4 5 6 7 8

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>