Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 31.05.2010
  Prečítané: 23337

Vážení členovia numizmatickej spoločnosti, záujemcovia o členstvo, sympatizanti a priatelia numizmatiky.Dovoľujeme si vám oznámiť ďalšiu smutnú správu.
Naše rady opustil aj bývalý predseda bratislavskej pobočky a bývalý dlhoročný predseda ÚV SNS Marián Ondrejmiška.


Marián Ondrejmiška

Narodil sa 15.08.1945,
zomrel 09.02.2020 v Bratislave
vo veku 74 rokov.

- členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti bol od roku 1981
- predsedom Ústredného výboru SNS bol v rokoch 1990-2008 (6 volebných období)
- predsedom bratislavskej pobočky bol v rokoch 1987-1991

Od samého vstupu do SNS sa prihlásil do práce vo výbore pobočky Bratislava ako aj v Ústrednom výbore SNS ako referent pre edičnú činnosť. Už po pár mesiacoch činnosti sa mu podarilo zabezpečiť výrobnú periodicitu Spravodaja SNS, neskoršie Numizmatiky, Slovenskej numizmatiky, Archeologického časopisu SAV, Historického časopisu SAV, Nálezov mincí na Slovensku. Aktívne bol zapojený aj do organizácie troch špecializovaných aukcií SNS v rokoch 1983 až 1987 – Aukcia literatúry a papierových platidiel, medailí a vyznamenaní.

Jeho aktívny prístup k spolupráci numizmatických spoločností okolitých krajín určite zlepšil dobré meno SNS v zahraničí, ale aj doma. Bol dlhoročným členom České numismatické společnosti v Prahe, pobočky Papírová platidla v Prahe, České společnosti přátel drobné plastiky v Prahe, Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Za jeho doterajšiu aktívnu prácu v Slovenskej numizmatickej spoločnosti mu ÚV SNS udelil Medailu za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku I. stupňa.


Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu priateľskú spomienku.

Úprimnú sústrasť pri strate váženého a uznávaného člena a bývalého predsedu celej rodine vyjadrujú:

Výbor pobočky SNS pri SAV Bratislava
Ing. Stanislav Suja, Ing. Vladimír Kovár, Mgr. Ján Badura, Mgr. Vladislav Mráz, Mgr. Miloš Pôbiš, Jozef Morávek, Ing. Marcel Franek, Mgr. Milan Galčík, Pavol Puškáš, Ladislav Dugovič

Revízna komisia
Ján M. Prosuch, Mgr. Irena Šubrtová, Ing. Eduard Pračko

a členovia pobočky


Posledná rozlúčka so zosnulým bola vo štvrtok 13. februára 2020 v bratislavskom krematóriu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dovoľujeme si vám oznámiť smutnú správu.
Naše rady náhle opustil náš dlhoročný predseda Alojz Balogh.


Alojz Balogh

Narodil sa 12.07.1942 v Žiline,
zomrel 29.01.2020 v Bratislave
vo veku 77 rokov.

- členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti bol od roku 1994
- predsedom bratislavskej pobočky sa stal v roku 2006
- numizmatik, organizátor, priateľ a starostlivý otec rodiny

Pripravil a spolupracoval pri organizovaní numizmatických výstav a odborných konferencií. Bol autorom návrhu Pamätnej medaily bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri príležitosti 70. výročia vzniku prvého numizmatického krúžku v Bratislave (2004). Pripravil návrh a zabezpečil v roku 2009 realizáciu internetovej stránky pobočky a zabezpečil elektronickú komunikáciu medzi členmi pobočky. V roku 2010 pripravil návrh a realizáciu súboru mincí k 40. výročiu vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. V roku 2014 zabezpečil akcie k 80. výročiu organizovanej numizmatiky v Bratislave a pripravil Pamätný list k tejto udalosti.

Bol prednášateľom v pobočke a prednášal na viacerých odborných konferenciách na Slovensku a v Česku v oblasti numizmatiky a medailérskej tvorby. V rámci Bratislavských zberateľských dní propagoval prácu numizmatickej spoločnosti medzi širokou verejnosťou. Zabezpečoval odborný program pre členov pobočky, spolupracoval s viacerými múzeami.

Za prácu v SNS mu boli udelené ocenenia pobočky, ÚV SNS mu udelil medailu III. a II. stupňa za rozvoj slovenskej numizmatiky.


Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu priateľskú spomienku.

Úprimnú sústrasť pri strate váženého a uznávaného člena a predsedu celej rodine vyjadrujú:

Výbor pobočky SNS pri SAV Bratislava
Ing. Stanislav Suja, Ing. Vladimír Kovár, Ing. Marián Ondrejmiška, Mgr. Ján Badura, Mgr. Vladislav Mráz, Mgr. Miloš Pôbiš, Jozef Morávek, Ing. Marcel Franek, Mgr. Milan Galčík, Pavol Puškáš, Ladislav Dugovič

Revízna komisia
Ján M. Prosuch, Mgr. Irena Šubrtová, Ing. Eduard Pračko

a členovia pobočky


Posledná rozlúčka so zosnulým bola v utorok 4. februára 2020 v bratislavskom krematóriu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava, Vás víta na svojej domovskej internetovej stránke. Veríme, že stránka nám pomôže pri vzájomnej komunikácii a informovanosti a pritiahne medzi nás i viacerých nových členov. Dúfame, že všetky novinky, ktoré pripravujeme, pomôžu pri propagácii numizmatickej spoločnosti. Na stránke nájdete nový aukčný katalóg, doplnené kontaktné adresy pobočiek na Slovensku, Ústredného výboru i ďalšie informácie. Teraz sa môžete priamo obrátiť na pobočku numizmatickej spoločnosti, ktorá je najbližšie k Vášmu bydlisku a tam získať ďalšie potrebné informácie.

Chceli by sme Vás ešte informovať, že Slovenská numizmatická spoločnosť nemá platený funkcionársky aparát a jej činnosť je založená výlučne na dobrovoľnej angažovanosti jednotlivcov, ktorí túto prácu vykonávajú vo svojom voľnom čase.

Navštevujte našu spoločnú stránku a informujte o nej aj Vašich priateľov a známych.

Posielajte nám témy na doplnenie jednotlivých rubrík, informujte nás i ďalších priaznivcov o nových akciách, prednáškach súvisiacich s numizmatikou, o novej literatúre a podávajte návrhy na doplnenie a spestrenie našej činnosti. Informujte nás o programe ostatných pobočiek, aby sme mohli sprístupniť tieto informácie všetkým priaznivcom našej spoločnej záľuby. Staňte sa spolutvorcami našej internetovej stránky.

Vaše návrhy, podnety i kritické pripomienky posielajte na kontaktnú adresu:

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1

alebo e-mail: numizmatici@snsblava.sk

Váš Výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>