Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 12.03.2014
  Prečítané: 3296
Sv. Cyril a Metod – patróni Európy. Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku

Organizátori: Slovenské národné múzeum, Archeologický ústav SAV v Nitre

Kurátori výstavy: Matej Ruttkay, Vladimír Turčan

Doba trvania:21.2.2014 – 6.7.2014

Miesto:Bratislavský hrad

V rámci minuloročných osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy, na Veľkú Moravu, pripravilo Slovenské národné múzeum a Archeologický ústav SAV v Nitre za pomoci Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici a Ministerstva kultúry SR reprezentačnú výstavu na pôde Vatikánskych múzeí v Ríme (12. 11. 2013 – 26. 1. 2014). Výstavu, ktorá bola realizovaná v jednom z najprestížnejších svetových múzeí, po jej skončení ponúkame aj na domácej pôde. Na výstave budú prezentované artefakty súvisiace s kristianizáciou Slovenska. Niektoré z nich sú unikátne z celoeurópskeho historického i umelecko-remeselného hľadiska (pozlátené plakety a zvon z Bojnej, ranostredoveké krížiky a korpusy, Nitriansky evanjeliár ako vôbec najstaršia kniha zachovaná na Slovensku. Zbierkové predmety na výstavu zapožičalo viacero slovenských múzejných inštitúcií a Biskupský úrad v Nitre.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>