Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 11.10.2015
  Prečítané: 3810
Korešpondenčná aukcia

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV Pobočka BRATISLAVA

Vás pozýva na

KOREŠPONDENČNÚ AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU

ktorá bude mať dva termíny elektronickej uzávierky a to :

  1. termín v sobotu 7. novembra 2015 pre položky č. 1 až č. 652
  2. termín v sobotu 28. novembra 2015 položky č. 653 až 2512 a pre položky nepredané v prvej etape

Pri posielaní písomných limitov aj e-mailov, používajte čitateľne vyplnený limitný lístok/prihlášku na aukciu, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte xls.

Zároveň je k dispozícii na stiahnutie aj AUKČNÝ KATALÓG vo formáte pdf.

Limit posielaný poštou na adresu Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava, poštový priečinok 103, 814 99 Bratislava 1 , alebo lepšie a rýchlejšie e-mailom na adresu numizmatici@snsblava.sk, nie je obmedzený počtom položiek. Pre elektronicke vyhodnotenie aukcie je rozhodujúci termín prijatia limitu a jeho výška v €. Dodržujte prosím dražobnú tabuľku, ktorá je uvedená v katalógu, zároveň s ďalšími informáciami o organizácii a priebehu aukcie.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>