Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 10.10.2017
  Prečítané: 4366
Pozvánka na sympózium s medzinárodnou účasťou FALŠOVANIE PEŇAZÍ V DEJINÁCH SLOVENSKA

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV,

Pobočka v Prešove a Ústredný výbor v Bratislave
v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV v Bratislave
a Krajské múzeum v Prešove a Posádkový klub v Prešove

Vás srdečne pozývajú
na sympózium s medzinárodnou účasťou

FALŠOVANIE PEŇAZÍ V DEJINÁCH SLOVENSKA,

ktoré sa v rámci Medzinárodného dňa archeológie uskutoční v sobotu 21. októbra 2017 o 9.00 v Posádkovom klube v Prešove na Sídlisku III., Mukačevská 20,
s nasledujúcim programom:
9.00 Otvorenie

Úvodný príhovor Mgr. Mariána Čurného, PhD., správcu archeologickej a numizmatickej zbierky Krajského múzea v Prešove Andrej Bojko-Gagarin Uvedenie knihy Фальшивомонетничество в Центральной и Восточной Европе в эпоху Средневековья и раннего Нового времени (Falšovanie peňazí v Strednej a VýchodnejEurópe v stredoveku a skorom novoveku)

9.10 – 10.30 Prednášky
 • Boris Stoklas Napodobneniny a falzá rímskych mincí v oblasti stredodunajského barbarika z 1. - 3. storočia po Kr.
 • Marián Čurný Falšovanie mincí v Čechách, na Morave a Slovensku v 13. – 16. storočí
 • Marián Soják Aktuálne poznatky o peňazokazeckej činnosti na východnom Slovensku na konci stredoveku a v novoveku
 • Igor Prochnenko Фальшивомонетничество на замке Королево (Falšovanie mincí na hrade Korolevo)
10.30 – 10.50 Prestávka Predaj knihy A. Bojko Gagarina
10.50 – 12.30 Prednášky
 • Ján Hunka Pozostatky falšovateľskej dielne na Zbojníckom hrade pri Ruskej Novej Vsi
 • Aleš Švec Problematika orezávania drobných mincí Žigmunda Luxemburského
 • Daniel Haas-Kianička Falošné obeživo a kremnická mincovňa v prvej polovici 19. storočia
 • Zbyšek Šustek a Ján Tirpák Falšovanie mincí v 19. a na počiatku 20. storočia: výber nominále, zmeny technológie výroby a zloženia kovov
 • Jerguš Sívoš Prípady falšovania peňazí v pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave v období 1. Československej republiky
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 14.50 Prednášky
 • Andrej Bojko-Gagarin О необычной литейной форме для фальсификации монет Польской республики (Neobyčajná forma na odlievanie falzifikátov mincí Poľskej republiky)
 • Anton Fiala Sekundárne úpravy mincí
 • Zbyšek Šustek Typizácia falzifikátov československých bankovkových kolkov z roku 1919 v hodnote 20 halierov a 1 koruna
 • Peter Zoričák Najväčšie razené medaily na svete z produkcie kremnickej mincovne
14.50 Ukončenie prednášok
14.50 – 15.10 Presun do budovy Krajského múze v Prešove
 • 15.10 – 15.45 Marián Čurný Peňazokazecká dielňa zo Zbojníckeho hradu v Ruskej Novej Vsi, okr. Prešov (výklad o archeologickom výskume s premietaním)
15.45 Voľná prehliadka expozície Krajského múzea v Prešove

Ing. Pavel Paľo
Predseda SNS pri SAV, pobočka Prešov

PhDr. Marián Soják, PhD.
1. podpredseda ÚV SNS pri SAV

Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Predseda ÚV SNS pri SAV

Cesta zo železničnej alebo autobusovej stanice do Posádkového klubu v Prešove

Podrobná mapka

Autobusy – MHD č. 4, 8 a 38 (smer Sídlisko III.) cca 15 minút zo zastávky Železničná stanica do zastávky Vukov
Doprava taxíkom: Easy Taxi 0917 707 071, Halo taxi 0915 603 903


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>