Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 25.05.2009
  Prečítané: 4676
Plán práce Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava na rok 2009
Január:
 • 19. 01. Výborová schôdza
 • 20. 01. Pravidelné stretnutie.
  Prednáška: PhDr. Ján Hunka, CSc.: Nálezy bavorských mincí na Slovensku (13. - 15. storočie).
  Výdaj predplatených mincí a časopisu Numizmatika
  Príjem členských príspevkov a predplatného na mince
  Práce na internetovej stránke pobočky
Február:
 • 16. 02. Výborová schôdza
 • 17.02. Pravidelné stretnutie.
  Prednáška Ing. Milan Burian: Nové poznatky o razbe mincí bratislavskej mincovne a o korunovačných medailách a žetónoch.
  Príjem členských príspevkov a predplatného na mince
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Revízia knižnice a spracovanie knižničného poriadku, práce na internetovej stránke, príprava hodnotiacej schôdze, revízia hospodárenia
Marec:
 • 16. 03. Výborová schôdza
 • 17. 03. Hodnotiaca členská schôdza
  Výdaj predplatených mincí a časopisov, príjem predplatného a členských príspevkov.
 • 19. 03. Slávnostné otvorenie expozície Košického zlatého pokladu vo veži Lugisland na bratislavskom hrade o 16, 00 hod.
  Doplnenie internetovej stránky pobočky o aktuality
 • 21. 03. Celoštátne výmenné stretnutie filatelistov a numizmatikov, Dúbravka
Apríl:
 • 20. 04. Výborová schôdza
 • 21. 04. Pravidelné stretnutie
  Prednáška PhDr. Igora Grausa: Kontinuita a diskontinuita vo vývoji štátnych vyznamenaní na území Slovenskej republiky.
  Príprava návštevy veľtrhu Numizmata vo Viedni v mesiaci máj
  Spracovanie podkladov pre aukciu na Zberateľských dňoch v areáli Incheba
 • 22. 04. Návšteva expozície Košický zlatý poklad s odborným výkladom kurátora výstavy Mgr. Budajom
Máj:
 • 18. 05 Výborová schôdza
 • 19. 05. Pravidelné stretnutie s prednáškou Mgr. Kataríny Zozuľákovej.
  Návšteva medzinárodného veľtrhu NUMIZMATA vo Viedni (16. - 17. máj).
  Výdaj predplatených mincí, príprava aukcie na Zberateľských dňoch
Jún:
 • 15. 06. Výborová schôdza
 • 16. 06. Členská schôdza
  Prednáška PhDr. Mariána Sojáka, PhD.: Predmonetárne platidlá na Slovensku (od praveku po prvé mince na našom území).
 • 06. 06 Pobočková aukcia na Zberateľských dňoch. v areáli Incheba.
  Príprava prednáškového cyklu na 2. polrok a spracovanie písomnej informácie pre členov pobočky.
Júl – august letné prázdniny.:
 • Príprava a expedícia písomnej informácie pre členov pobočky o plánoch na 2. polrok 2009.
  Príprava materiálov pre internetovú stránku.
September:
 • 21. 09. Výborová schôdza
 • 22. 09. Pravidelné stretnutie s prednáškou.
 • Vojensko-historicko-numizmatická konferencia k 150. výročiu obliehania komárňanskej pevnosti
  Výdaj predplatených mincí
  Príprava na medzinárodnú konferenciu 40. výročiu vzniku SNS v dňoch 13. - 16.mája. 2010
Október:
 • 19. 10. Výborová schôdza
 • 20. 10 Pravidelné stretnutie s prednáškou.
  Výdaj predplatených mincí.
November:
 • 23.11. Výborová schôdza.
 • 24. 11. Členská schôdza s prednáškou.
  Výdaj predplatených mincí
  Príprava plánu práce na rok 2010
  Zabezpečenie prednáškových miestností pre rok 2010
December:
 • 14. 12. Výborová schôdza
 • 15. 12. Pravidelné stretnutie s prednáškou.
  Výmenné stretnutie, výdaj predplatených mincí, príjem členských príspevkov a predplatného na mince emisie 2010
Ďalšie aktivity, ktoré sa budú organizovať podľa záujmu členskej základne:
Návšteva diecézneho múzea a zlatej pokladnice na nitrianskom hrade
Návšteva ponitrianskeho múzea a národnej pokladnice v Nitre
Návšteva Mincovne Kremnica, expozícii mincovne a Múzea mincí a medailí NBS v Kremnici
Zabezpečenie súborov obehových mincí pre rok 2009
Pravidelné aktivity pobočky:
Doplňovanie knižnice aktuálnou literatúrou
Doplňovanie zbierky medailí s bratislavskou tematikou a jej elektronické spracovanie.
Ošetrenie medailových položiek pred pôsobením negatívnych vplyvov.
Pravidelné doplňovanie internetovej stránky pobočky www.snsblava.sk
Ostatné aktivity:
Pravidelné nedeľné stretnutia numizmatikov v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ulici od 08, 00 – 12, 00 hod.
Mesačné stretnutia numizmatikov v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici č. 21.
Štvrťročné stretnutia numizmatikov v Kultúrnom centre v Dúbravke
Návštevy a účasť na aukciách pobočiek podľa aktuálnych termínov
Propagácia činnosti pobočky v elektronických a tlačených médiách
Prispôsobenie práce pobočky v nových podmienkach po zaradení SNS medzi vedecké spoločnosti SAV.
Úprava internetovej stránky v podmienkach SAV
Zabezpečenie predplatených mincí pre členov pobočky podľa emisného plánu NBS.
Zabezpečenie a distribúcia literatúry pre členov (napr. Správy pobočky Košice)
Rozširovanie členskej základne prijímaním nových členov
Získavanie sponzorských príspevkov

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>