Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 02.09.2009
  Prečítané: 4840
Program stretnutí a prednášok na II. polrok 2009
Vážení členovia numizmatickej spoločnosti,

prekladáme Vám program stretnutí a témy prednášok na 2. polrok 2009, ktoré sa budú konať vždy v tretí utorok v mesiaci (okrem mesiacov september a november, kedy sa stretnutia uskutočnia v štvrtý utorok v mesiaci) v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. v malom kongresovom centre SAV (MKC SAV) na Štefánikovej ulici č. 3:

 • 22. 09. 2009 Mgr. Marek Budaj: Výnimočný nález hromadných mincí z čias bethlenovského povstania
 • 20. 10. 2009 PHDr. Igor Graus: Kontinuita a diskontinuita vo vývoji štátnych vyznamenaní na území Slovenskej republiky
 • 24. 11. 2009 členská schôdza + Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Nové poznatky o menovej reforme v roku 1953
 • 15. 12. 2009 PhDr. Peter Zoričák: Kremnická mincovňa od roku 1989 až po súčasnosť
Ďalšie informácie !!!
 1. Pravidelné výmenné stretnutia sa konajú každú nedeľu v jedálni internátu na Dobrovičovej ulici (bývalý “Suvorák”) v čase 8,00 – 12,00 hod., kde sa tiež vydávajú objednané mince, ale len obyčajné. Po prázdninách sa začína 6. septembra. Vstupné 0,50 €, dôchodcovia 0,20 €
 2. Upozorňujeme všetkých členov pobočky, že mince a numizmatický materiál budú vydávať pp. Suja a Ergang vždy po ukončení prednášky alebo členskej schôdze, t.j. približne od 17.00 hod. najneskôr však do 17.45 hod. Zároveň žiadame všetkých členov, ktorí si doteraz nevybrali predplatené mince z predchádzajúcich rokov, aby si ich vybrali najneskôr na prednáške dňa 22. septembra 2009. Ak tak neurobíte, budú Vám zaslané na dobierku a na Vaše náklady.
 3. Výbor pobočky žiada členov - pokiaľ tak ešte neurobili – aby oznámili telefónne číslo (pevná linka, mobilné číslo) a názov elektronickej pošty (e-mail), prípadne, pokiaľ nastala, i zmenu adresy. Tieto údaje potrebujeme pre zrýchlenie výmeny informácií. Požadované informácie prosíme poslať poštou na kontaktnú adresu pobočky, prípadne na elektronickú adresu: numizmatici@snsblava.sk Na túto adresu posielajte i všetky Vaše otázky a požiadavky.
 4. Všetky potrebné a hlavne nové informácie pobočka zverejňuje na svojej internetovej stránke: www.snsblava.sk , preto jej podľa svojich možností venujte pozornosť.
 5. Na členskej schôdzi a na našej internetovej stránke ste boli informovaní o prijatí Slovenskej numizmatickej spoločnosti za riadneho člena Vedeckých spoločností Slovenskej akadémie vied.

  Každý platiaci člen spoločnosti má nárok na nákup literatúry vydávanej Vydavateľstvom Veda SAV so zľavou 20 % . Zľava sa uplatňuje len v predajni vydavateľstva na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave, po predložení členského preukazu Slovenskej numizmatickej spoločnosti so zaplatenými členskými príspevkami za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa uplatňuje zľava. Podrobnosti na internetovej stránke bratislavskej pobočky.

 6. Informácie o spôsobe platby členských príspevkov, objednávaní a predplatení mincí na kalendárny rok 2010 Vám budú poskytnuté v decembrovej písomnej informácii a na našej internetovej stránke.
 7. Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry, Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21 sa konajú v nasledovných termínoch: 5. septembra, 7. novembra, 12. decembra, vždy od 08,00 do 12,00 hod. Vstupné 0,66 €, deti, dôchodcovia, ZŤP: zdarma. Poplatok za stôl 3,32 €

  Medzinárodné stretnutie sa koná 3. októbra 2009 od 8,00 do 15,00 hod. Vstupné 1 €, deti, dôchodcovia, ZŤP: 0,66 €.

  Informácie a rezervácia na: Jozef Morávek, mobil: 0903 474 897, e-mail: mince.znamky@azet.sk

  Doprava MHD: električky č. 1, 2, 4.
 8. 12. medzinárodný veľtrh poštových známok, mincí a ostatných zberateľských odborov sa koná v dňoch 3. - 5. septembra v Prahe na výstavisku PVA Letňany, Praha 9.
  Otvorené: štvrtok, piatok: 10,00 -18,00 hod., sobota: 10,00 -16,00 hod.
 9. Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Banská Bystrica, Vás pozýva na aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa koná 13. septembra 2009 v Dome Misijného hnutia Kresťanskej mládeže, Skuteckého 4, Banská Bystrica. Prehliadka materiálu od 7,00 hod., aukcia od 9.00 hod.

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>