Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 17.02.2011
  Prečítané: 5506
Plán práce pobočky Trenčín na rok 2011
Kluby numizmatikov, trenčianskych historikov SHS, Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky SAV, Matice slovenskej a Klubu vojenských dejín pri Posádkovom klube v Trenčíne

Členské schôdze s prednáškami sa budú konať vždy treti štvrok v mesiaci od 16:00 hod v klubovni č. 328 alebo v učebni č. 301. V priebehu schôdze a po prednáške bude prebiehať vzájomná výmena numizmatického materiálu, výdaj objednanych pamätných mincí a bude možné si zapožičať numiznatickú literatúru z knižnice pobočky. Aktualizovaný obsah činnosti bude okrem toho vždy upresňovaný na vývesnom paneli Posádkového klubu za sklom predsália. Stretnutia zberateľov a burza s malou aukciou budú v učebni č. 301 v sobotu od 7:00 do 12:00 hod ( 19. 3., 18. 6. a 15. 10. 2011). Celoslovenské stretnutie zberateľov - numizmatikov sa uskutoční v univerzálnej sále Posádkového klubu s aukciou numizmatického materiálu dňa l7.8. 2011 od 7:00 do 14:00 hod. Všetky prednášky sú prístupné pre verejnosť.

 • 22. 1. 2011 - Výročná členská schôdza od 8:00 hod s prednáškou Ing. Zbyška Šusteka, CSc. na tému: Nové poznatky o menovej reforme z roku 1953.
 • 17. 2. 2011 Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému: Zásady čistenia, ošetrovania a ukladania mincí.
 • 17. 3. 2011Členská schôdza s prednáškou Doc. PhDr. Viadimíra Segeša,PhD. na tému: Málo známe vojenské osobnosti Slovenska.
 • 19. 3. 2011 Výmenná burza zberateľov mincí, medailí a vyznamenaní, od 7:00 - 12:00 hod. učebňa č. 301
 • 21. 4. 2011 Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému: Razba núdzových mincí za povstania Františka II. Rákocziho.
 • 19. 5. 2011 Členská schôdza s prednáškou MUDr. Franti5ek Jaroš, CSc. na tému: Z dejín zdravotníctva v Trenčíne.
 • 16. 6. 2011 Členská schôdza s prednáškou Doc. PhDr. Jozefa Bystrického. CSc. na tému: Účasť Slovenských vojenských jednotiek vo vojne proti ZSSR
 • 18. 6. 2011 Výmenná burza zberateľov mincí, medailí a vyznamenaní, od 7:00 - 12:00 hod. učebňa č. 301
 • JúlLetné prázdniny
 • 18. 8. 2011 Členská schôdza s prednáškou PhDr. Milana Šišmiša na tému: Tešedíkovci a Trenčín.
 • 27. 8. 2011 Celoslovenské stretnutie numizmatikov s burzou a aukciou numizmatického materiálu.
 • 22. 9. 2011Členská schôdza s prednáškou Dr. Vladimíra Michaličku, CSc. a Dr. Dagmar Vanekovej na tému: Z dejín školstva na území Trenčína po II. svetovej vojne.
 • 15. 10. 2011 Výmenná burza zberateľov mincí, medailí a vyznamenaní, od 7:00 - 12:00 hod. učebňa č. 301
 • 20. 10. 2011 Členská schôdza s prednáškou Ing. Jána Dibalu na tému: Štúrovci v boji za národné povedomie Slovákov.
 • 24. 11. 2011Členská schôdza s prednáškou Dr. Jozefa Baláža na tému: Z dejín Červeného kríža v Trenčíne, odznaky a vyznamenania Červeného kríža.
 • 22. 12. 2011 Členská schôdza s prednáškou Mgr. Bojana Radovanoviča na tému: Vojenské cintoríny v Trenčíne.

Náhradné prednášky

 • Milan Mikuš: Ľudmila Pajdušáková- 95. výročie úmrtia.
 • Ing. Ján Dibala: Významné výročia v roku 2011.
 • Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.: Prešporský pitaval.

Pamätné mince v roku 2011:

 1. 1. marec 10EU Ag Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z nich
 2. 2. máj 10EU Ag Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatia
 3. 3. júl 10EU Ag Ján Cikker - 100. výročie narodenia
 4. 4. september 20EU Ag Pamiatková rezervácia Trnava
 5. 5. december 100EU Au Nitrianske knieža Pribina - 1150. výročie úmrtia

Zmeny a doplnky plánu práce si výbor podľa potreby vyhradzuje.

Ing. Miroslav Bulko
tajomník pobočky SNS Trenčín

Ing. Ján Dibala
predseda pobočky SNS Trenčín


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>