Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 01.09.2012
  Prečítané: 4156
64. aukcia numizmatického materiálu Banská Bystrica

Výbor pobočky SNS Banská Bystrica

Vás srdečne pozýva na

členskú schôdzu a 64. aukciu numizmatického materiálu,

ktorá sa koná

9.septembra 2012 (v nedeľu)

v DOME MISIJNÉHO HNUTIA KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE Skuteckého ulica č. 4 v Banskej Bystrici (oproti bývalému kinu Hviezda)

Stiahnite si Aukčný katalóg vo formáte .pdf (4,71MB).

Program:
  • 7.00 hod. až 9.00 hod. - Prehliadka materiálu
  • 9.00 hod. až 13.00 hod. - Aukcia

Schôdza a predaj sa uskutoční podľa stanov Slovenskej numizmatickej spoločnosti a aukčného poriadku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Aukcie sa môžu zúčastniť členovia Slovenskej numizmatickej spoločnosti a Českej numizmatickej spoločnosti, ktorí sa pri vstupe preukážu platnou členskou legitimáciou. Draží sa so zapožičaným čislom, bez zaplatenia finančnej zálohy. K dosiahnutej cene sa účtuje prirážka 10 %. Objednávky katalógov a prípadné otázky zasielajte na mailovú adresu:lichyp@zoznam.sk

Poplatok za aukčný katalóg v sume 2 € uhraďte priloženou poštovou poukážkou na adresu : Mgr. Peter Lichý, Pieninská 21, 974 11 Banská Bystrica, alebo osobne pri prezentácii. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, žiadame o jeho včasné vrátenie.

LIMITY pre pripravovanú aukciu zasielajte na adresu:

Ing. Rastislav Dráb, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, poprípade na mailovú adresu:Rastislav Dráb

Vydražené položky platia účastníci pri preberaní po ukončení aukcie. Limitentom budú zaslané formou dobierky poštou. Reklamácie na kvalitu materiálu sa v sále neprijímajú. Limitenti v odôvodnených prípadoch môžu reklamovať vydražený materiál do 7 dní po obdržaní zásielky a to cenným listom. Dobierky sa neprijímajú. Označenie materiálu je podľa zaužívaných zvyklostí.

Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa teší Výbor pobočky SNS Banská Bystrica

Zväčšiť mapu

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>