Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK 
 


Všetky aktuálne články:

  Pridané: 10.01.2009
  Prečítané: 19195

Adresa pobočky

Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava, poštový priečinok 103, 814 99 Bratislava 1...
  Pridané: 03.01.2009
  Prečítané: 21239

Ako získať informácie o činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti

Základné informácie môžete získať na domovskej internetovej stránke Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava. Ďalšie informácie môžete získať na pravidelných prednáškach a členských schôdzach pobočky v termínoch, ktoré sú uvedené v ak...
Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>