Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 31.05.2010
  Prečítané: 32956

Vážení členovia numizmatickej spoločnosti, záujemcovia o členstvo, sympatizanti a priatelia numizmatiky.


Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava, Vás víta na svojej domovskej internetovej stránke. Veríme, že stránka nám pomôže pri vzájomnej komunikácii a informovanosti a pritiahne medzi nás i viacerých nových členov. Dúfame, že všetky novinky, ktoré pripravujeme, pomôžu pri propagácii numizmatickej spoločnosti. Na stránke nájdete nový aukčný katalóg, doplnené kontaktné adresy pobočiek na Slovensku, Ústredného výboru i ďalšie informácie. Teraz sa môžete priamo obrátiť na pobočku numizmatickej spoločnosti, ktorá je najbližšie k Vášmu bydlisku a tam získať ďalšie potrebné informácie.

Chceli by sme Vás ešte informovať, že Slovenská numizmatická spoločnosť nemá platený funkcionársky aparát a jej činnosť je založená výlučne na dobrovoľnej angažovanosti jednotlivcov, ktorí túto prácu vykonávajú vo svojom voľnom čase.

Navštevujte našu spoločnú stránku a informujte o nej aj Vašich priateľov a známych.

Posielajte nám témy na doplnenie jednotlivých rubrík, informujte nás i ďalších priaznivcov o nových akciách, prednáškach súvisiacich s numizmatikou, o novej literatúre a podávajte návrhy na doplnenie a spestrenie našej činnosti. Informujte nás o programe ostatných pobočiek, aby sme mohli sprístupniť tieto informácie všetkým priaznivcom našej spoločnej záľuby. Staňte sa spolutvorcami našej internetovej stránky.

Vaše návrhy, podnety i kritické pripomienky posielajte na kontaktnú adresu:

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1

alebo e-mail: numizmatici@snsblava.sk

Váš Výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>