Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 30.10.2014
  Prečítané: 3980
Korešpondenčná aukcia numizmatického materiálu

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ POBOČKA BRATISLAVA

Vás pozýva k účasti na

KOREŠPONDENČNEJ AUKCII NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU

ktorú organizuje pri príležitosti 80. výročia organizovanej numizmatiky v Bratislave.

Korešpondenčná aukcia bude mať tri termíny elektronickej uzávierky a to :

 • v sobotu 29.11.2014 položky č. 1 až č. 698
 • v sobotu 20.12.2014 položky č. 699 až 2418 + položky nepredané v prvej etape
 • v sobotu 17.01.2015 všetky nepredané položky v prvej a druhej etape.
 • Aukčná komisia pre Vás pripravila hodnotný zberateľský materiál, najmä pre zberateľov, ktorí budujú svoju zbierku do kompletu vrátane variant alebo ročníkov a mincovní.

  V našej ponuke sú rozpracované zbierky mincí aj papierových platidel.Ponúkame pamätné aj zberateľské mince v kvalite proof, ale aj v bežnej kvalite. Dávame Vám možnosť doplniť svoje zbierky o hľadané a niekedy málo dostupné mince, medaile, papierové platidlá a literatúru.

  Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií.

  Všetky položky ponúkané v aukčnom katalógu od č. 1 až 2418 môžete dražiť na písomné limity poštou na adresu Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 83102 Bratislava alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk do stanovených termínov jednotlivých etáp.

  Pri posielaní písomných limitov aj e-mailov, používajte limitný lístok/prihlášku na aukciu, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte xls.

  Zároveň je k dispozícii na stiahnutie aj Katalóg vo formáte pdf.

  Limit posielaný poštou alebo e-mailom nie je limitovaný počtom položiek. Pre elektronické vyhodnotenie aukcie je rozhodujúci termín prijatia limitu a jeho výška v €. Dodržujte prosím dražobnú tabuľku, ktorá je uvedená v katalógu, zároveň s ďalšími informáciami o organizácii a priebehu aukcie.

  Písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude v juni 2015 v rámci Bratislavských zberateľským dní, posielajte na uvedenú adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk do 28.02.2015 . Ponuka musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje právo upraviť označenie kvality a výkričnú cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom výbere z vašej ponuky. Manipulačné poplatky vlastníkov numizmatického materiálu ako aj dražiteľov sú takisto uvedené v Katalógu

  Všetkým priaznivcom numizmatiky a histórie oznamujeme, že členské schôdze a prednášky bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v roku 2014 sa konajú v priestoroch novej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava, poslucháreň C H 11, prízemie, vľavo od vrátnice.

  Miestna doprava – električky - má zastávky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici, vzdialenejšie o pár metrov na Floriánskom námestí a Americkom námestí, autobusy a trolejbusy na Kollárovom námestí.

  Prednášky a schôdze sa konajú v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. Výdaj objednaných mincí po prednáške.

  • 21.10.2014 - Ing. Vladimír Bušša: Bankovky národného bankového systému Spojených štátov amerických (National Currency)
  • 18.11.2014 - Ing. Marián Jobek: Polymérne bankovky
  • 29.11.2014 - Konferencia k 80. výročiu organizovanej numizmatiky v Bratislave. Miesto konania: Historické múzeum, Bratislava hrad, Hudobná sieň, 1. poschodie.
  • 16.12.2014 - Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Platidlá cudzích štátov ako zákonné obeživo na území ČSR a SR, II.časť

  Pravidelné výmenné stretnutia numizmatikov sa konajú každú nedeľu od 7.30 do 11.00 hod. (spolu s filatelistami) v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ul. č.14 ( bývalý Suvorák ). Vstupné pre členov spoločnosti je 0,35 , dôchodcovia € 0,20 €. V mesiacoch júl-august sa výmenné stretnutia nekonajú.

  Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BN M, Vajnorská 21, Bratislava, sa budú v roku 2014 konať v následovných termínoch:

  8.novembra a 6 decembra v čase od 8.00 do 12.00 hod. Vstupné 1,-€, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 4,-€. Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk, e-mail: p. Morávek .

  Informácie o emisných plánoch NBS získate na stránke www.nbs.sk alebo na stránke mincovne Kremnica

  Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť v korešpondenčnej aukcii a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.

  Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>