Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 12.03.2019
  Prečítané: 1875
Krst knihy Skryté poklady v Tvrdošovciach
Pozývame Vás na krst publikácie SRYTÉ POKLADY autorov I. Furugláša, R. Čambala, I. Bazovského a M. Budaja, ktorý bude dňa 5. apríla 2019 od 18:00 v Juhászovej kúrii v Tvrdošovciach, okr. Nové Zámky (zobraziť na mape).

Kniha pojednáva populárno-náučnou formou o archeologickom výskume v Tvrdošovciach uskutočňovanom od roku 2015, má 250 strán a obsahuje 490 ilustrácií a 3D modelov predmetov pochádzajúcich z výskumu. Celkovo sa tu nachádzajú fotografie a popisy 82 mincí pochádzajúcich z doby laténskej, pričom jadro nálezov tvoria mince z doby rímskej.

Zaujímavé numizmatické nálezy pochádzajú zo stredoveku (najmä rakúske, friesachské fenigy a uhorské denáre z prvej polovice 13. stor.) až po 17. storočie. Z archeologických predmetov možno vyzdvihnúť najmä unikátne ucho nádoby v tvare Kelta z druhej polovice 3. storočia pred n. l. alebo vojenský diplom z 2. storočia.

Knihu si na krste budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 15 eur, neskôr sa bude predávať za 19 eur.

Za autorov a usporiadateľov
Mgr. Marek Budaj, PhD.


Informácia pre bratislavských členov – odchody a príchody osobných vlakov:

Odchod z Bratislavy hl. st.: 14:09 / 15:09 / 16:09
Príchod do Tvrdošoviec: 15:22 / 16:22 / 17:22

Odchod z Tvrdošoviec: 18:39 / 19:38
Príchod do Bratislavy hl. st.: 19:53 / 20:53

Odchod z Tvrdošoviec: 20:23
Príchod do Nových Zámkov: 20:38
Odchod z Nových Zámkov: 21:10 (EN 476 Metropol)
Príchod do Bratislavy hl.st.: 22:03


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>