Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 03.04.2012
  Prečítané: 3637
Plán práce Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava, na rok 2012
Január:
 • 16. 01. Výborová schôdza
 • 17. 01. Pravidelné stretnutie.
  Prednáška:: PhDr. Jana Oršuľová: Heraldické pamiatky Bratislavy
  Príjem členských príspevkov a predplatného na mince
  Príprava aukcie v rámci zberateľských dní – zabezpečenie materiálu a príprava podkladov (január - apríl)
Február:
 • 13. 02. Výborová schôdza
 • 21.02. Pravidelné stretnutie.
  Prednáška Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Ochrana peňazí a dokumentov v minulosti.
  Príjem členských príspevkov a predplatného na zberateľské mince
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Príprava výročnej schôdze, revízia hospodárenia
Marec:
 • 19. 03. Výborová schôdza
 • 20. 03. Hodnotiaca členská schôdza
  Výdaj predplatených mincí a časopisov.
  Príprava aukcie na BZD
Apríl:
 • 16. 04. Výborová schôdza
 • 17. 04. Pravidelné stretnutie
  Prednáška Ing. Milan Burian: Cisár Jozef I. a Bratislava v numizmatike
  Expedícia aukčných katalógov
  Výdaj predplatených mincí a časopisov.
Máj:
 • 14. 05 Výborová schôdza
 • 15. 05. Pravidelné stretnutie s prednáškou MUDr. Ján Frena: Cirkevné medaily, sviatostky a iné cirkevné reálie z pohľadu zberateľov a numizmatikov
  Výdaj predplatených mincí a časopisov.
  Príprava aukcie na Bratislavských zberateľských dňoch.
  Príprava exkurzie na lokalitu Bojná – návšteva múzea
  Návšteva Diecézneho múzea s pokladnicou na nitrianskom hrade
Jún:
 • 18. 06. Výborová schôdza
 • 19. 06. Členská schôdza s prednáškou: Mgr. Marek Budaj, PhD.: Dva neznáme nálezy zlatých mincí z 15.storočia z Bratislavy.
 • 01.-02. 06 Bratislavské zberateľské dni a pobočková aukcia na zberateľských dňoch v areáli Incheba (02. 06. 2010)
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Dokončenie elektronickej evidencie členov pobočky a výdaj nových preukazov
  Zabezpečovanie materiálu na jesennú aukciu
Júl – august letné prázdniny.:
 • Príprava a expedícia písomnej informácie pre členov pobočky o plánoch na 2. polrok 2012.
September:
 • 17. 09. Výborová schôdza
 • 18. 09. Pravidelné stretnutie s prednáškou.Josef Moša: Šperky, ozdoby a predmety vyrobené z mincí, medailí a odznakov.
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
Október:
 • 15. 10. Výborová schôdza
 • 16. 10 Pravidelné stretnutie s prednáškou.PhDr. Ján Hunka, PhD.: Význam nálezov počítacích žetónov z 15. – 18. storočia
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Jesenná aukcia pobočky
  Aktualizácia materiálov na internetovej stránke pobočky
November:
 • 19.11. Výborová schôdza.
 • 20. 11. Členská schôdza s prednáškou.Mgr. Daniel Haas Kianička: Najstaršie uhorské medaily
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Príprava plánu práce na rok 2013
  Zabezpečenie prednáškových miestností pre rok 2013
 • December:
  • 17. 12. Výborová schôdza
  • 18. 12. Pravidelné stretnutie s prednáškou.Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Grafici Endre Horváth a Ferenc Helbing, rodáci zo Slovenska. Ich život a dielo v numizmatike.
   Výmenné stretnutie, výdaj predplatených mincí a časopisov, príjem členských príspevkov a predplatného na mince - emisie 2012.
   Príprava členských schôdzí v roku 2013
   Príprava na aukciu v roku 2013
  
  <=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>