Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 28.12.2012
  Prečítané: 6421
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Na základe rôznych informácií a sťažností upozorňujeme členov pobočky, aby venovali pozornosť ponukám mnohých P.O Boxových spoločností predávajúcich tzv. „pamätné mince“ a skôr, ako si niečo objednáte a podpíšete objednávku, dôkladne si preštudujte podmienky predaja, zistite si informácie o spoločnosti a podmienkach predaja i prostredníctvom internetu. Venujte pozornosť i tým častiam textu, ktoré sú napísané veľmi drobným písmom (niekedy aj na vnútornej strane obálky). Častokrát obsahujú najdôležitejšie informácie a podmienky.Vyvarujete sa tým problémom, ktoré môžu neskoršie vzniknúť. Nezabúdajte, že odoslaním objednávky vznikol zmluvný vzťah medzi vami a predajcom a zvyčajne sa zaväzujete odoberať aj ďalšie emisie príslušnej firmy. V prípade, že pošlete objednávku, urobte si jej kópiu a odkladajte si celú korešpondenciu. Ak ste si vedomí, že ste si nič neobjednávali, nepreberajte nevyžiadanú poštu a upozornite aj rodinných príslušníkov, aby za Vás nič nepreberali. V ostatných prípadoch využite všetky možnosti, ktoré Vám dávajú obchodné podmienky a hlavne dodržujte tam uvedené termíny. Nezabúdajte, že ide o Vaše peniaze, takže s nimi starostlivo nakladajte.

V prípade nezrovnalostí prosíme, aby ste sa neobracali na vedenie numizmatickej spoločnosti, ale využili právnické služby polície, advokátov a súdov, prípadne obchodnej inšpekcie, ktoré majú právo riešiť takéto prípady.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>