Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 10.05.2013
  Prečítané: 5753
Súhrn referátov / Lecture summaries

PENIAZE, Hospodárstvo A SPOLOČNOSŤ

Medzinárodné numizmatické sympózium Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Sav Košice,

ktoré sa bude konať 16. - 19. mája 2013 - súhrny referátov si môžete stiahnuť vo formáte pdf (veľkosť 2,52 MB).


MONEY, ECONOMY AND SOCIETY

International numismatic symposium - lecture summaries Slovak numismatic society at Sav Košice, May 16 - 19, 2013
are available for download in pdf format (size 2,52 MB).
obrazok mince

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>