Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 14.05.2017
  Prečítané: 4017
Výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava

Predstavujeme Vám výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava, ktorý bude riadiť činnosť pobočky vo funkčnom období 2017 - 2020. Výbor bol zvolený na výročnej schôdzi v marci 2017.

Funkcia Meno
Predseda Alojz Balogh, člen pléna ÚV
Podpredseda Ing. Stanislav Suja, výdaj proof, zlato, člen ÚV
Tajomník Ing. PhD. Vladimír Kovár, redaktor NS
členská evidencia, zapisovateľ, informatika Ing. Marcel Franek
Hospodár a pokladník Mgr. Miloslav Pôbiš
Kultúrny referent-knižnica, člen ÚV Mgr. Vladislav Mráz
Kultúrny referent-medaile Mgr. Ján Baďura
Aukčný referent Ing. Marián Ondrejmiška
Výdaj mincí Jozef Morávek

Revízna komisia
Funkcia Meno
Predseda revíznej komisie Ján M. Prosuch
Člen revíznej komisie Ing. Eduard Pračko
Člen revíznej komisie, infotmatika Mgr. Galčík Milan

Kontakt na členov výboru e-mail: numizmatici@snsblava.sk

Poštový kontakt:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>