Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 03.04.2022
  Prečítané: 5288
Profesný životopis Ing. Mariána Ondrejmišku

Marián Ondrejmiška sa narodil 15. augusta 1945. Detstvo i žiacke roky prežíval v Žitavskej doline v Zlatých Moravciach – v mestskej časti Chyzerovce. Po ukončení strednej školy (1963) pokračoval v rokoch 1963-1968 v štúdiu stavby a údržby železničných tratí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Po ukončení štúdia a základnej vojenskej služby nastúpil k železničnému staviteľstvu, kde okrem rokov 1980-1984 pôsobil v rôznych vedúcich funkciách až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2004.

V rokoch 1980-1984 vykonával funkciu výrobného námestníka vo vydavateľstve VEDA SAV. V tomto postavení sa zoznámil s členmi a funkcionármi Slovenskej numizmatickej spoločnosti (Dr. Hlinka, Dr. Minarovičová, Dr. Kolníková, Ing. Srna, Ing. Turčáni a ďalší) a na ich podnet v roku 1981 vstúpil do spoločnosti. Vo vydavateľstve VEDA sa podieľal na výrobe kníh a časopisov numizmatického, archeologického a historického zamerania, ako boli Spravodaj SNS, neskoršie Numizmatika, Slovenská numizmatika, jednotlivé diely publikácie Nálezy mincí na Slovensku, Archeologický časopis SAV a Historický časopis SAV.

Od vstupu do SNS začal pracovať vo výbore pobočky Bratislava a v Ústrednom výbore SNS. Aktívne sa zapojil do organizácie troch špecializovaných aukcií SNS v rokoch 1983 až 1987 – Aukcia literatúry a papierových platidiel, medailí a vyznamenaní.

V rokoch 1987-1991 bol predsedom bratislavskej pobočky SNS a šesť volebných období v rokoch 1990-2008 vykonával funkciu predsedu ÚV SNS. Podporoval rozvoj spolupráce so zahraničnými numizmatickými spoločnosťami. Okrem Slovenskej numizmatickej spoločnosti bol dlhoročným členom Českej numismatickej společnosti, pobočky Papírová platidla, České společnosti přátel drobné plastiky a Slovenskej faleristickej spoločnosti. Mal rozvinuté priateľské styky aj v Poľskej numizmatickej spoločnosti, najmä v jej krúžku v Sanoku, kam často cestoval. V rokoch 1987-1993 ako slovenský zástupca zasadal v redakčnej rade Numizmatických listov.

Po roku 2008 pokračoval v činnosti v SNS ako člen predsedníctva jej Ústredného výboru a člen výboru pobočky Bratislava, kde zastával funkciu aukčného referenta. Od roku 2011 zorganizoval so svojimi spolupracovníkmi, najmä Alojzom Baloghom a Máriou Škopíkovou, deväť členských aukcií numizmatického materiálu, prevažne elektronických a korešpondenčných.

Za jeho prácu v Slovenskej numizmatickej spoločnosti mu ÚV SNS postupne udelil Medailu za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku III., II. a najvyššieho I. stupňa.

Jeho zberateľský záujem bol široký. Zbieral mince Československa, Poľska, Bulharska, Nemecka, Švajčiarska, Vatikánu, Ruska a USA, repliky toliarov a medaily príležitostné, rodové, svadobné a medaily pápeža Jána Pavla II.

Publikačne a bádateľsky sa však takmer neprejavoval. Bol skôr častým poslucháčom numizmatických a faleristických prednášok na Slovensku a v Poľsku a vášnivým diskutérom na rôznych posedeniach. Obľuboval numizmatickú i všeobecne historickú literatúru a ľudové umenie.

Ing. M. Ondrejmiška sa v posledných rokoch netešil dobrému zdraviu. Odišiel po krátkej ťažkej chorobe 9. februára 2020 vo veku 74 rokov.

Zdroj: Spomienky na bývalého predsedu ÚV SNS Ing. Mariána Ondrejmišku, Numizmatika č. 30, 2021

Marián Ondrejmiška Marián Ondrejmiška

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>