Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 01.06.2009
  Prečítané: 4185
Pozvánka na II. Sejbalovy numismatické dny
Moravské zemské muzeum v Brně
Česká numismatická společnost, pobočka v Brně
Moravská numismatická sekce
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
dovoluje si Vás pozvat na II. Sejbalovy numismatické dny věnované

MEDAILÉRSKÉ TVORBĚ

Konference, se bude konat
ve dnech 15. – 16. října 2009 v hotelu Allvet u Vyškova na Moravě.
Přípravný a programový výbor:
Mgr. Dagmar Grossmannová, Ing. arch. Petr Haimann,
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., PhDr. Jan Šmerda

Tematické zaměření konference:

Mincovny, ražebny a další producenti medailí a plaket, medailéři a rytci
Historie mincoven a ražeben a rozsah jejich působnosti Techniky ražby a lití mincí a medailí

Konferenční poplatek bude činit cca 300 Kč a budou v něm zahrnuty pouze náklady na konání konference. Přednesené příspěvky budou zveřejněny ve sborníku, jehož cena není zahrnuta v konferenčním poplatku.

Žádáme všechny zájemce o aktivní nebo pasivní účast o zaslání přihlášky do 15. června 2009

poštou na adresu: MZM, numismatické odd., Muzejní 1, 602 00 Brno,
nebo Ing. arch. Petr Haimann, Preslova 33, 602 00 Brno
příp. e-mailem na adresu: petr.haimann@tiscali.cz
Všichni předběžně přihlášení obdrží další informace.

Stiahnite si predbežnú prihlášku vo formáte prihláška.doc


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>