Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 31.05.2010
  Prečítané: 4514
Aukcia numizmatického materiálu 5. 6. 2010 Incheba, Bratislava

Vás srdečne pozýva na aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa bude konať v sobotu 5. júna 2010 na výstavisku Incheba kongresové centrum Bratislava - Petržalka.

Stiahnite si Aukčný katalóg vo formáte .pdf spolu s priloženými fotkami niektorých ponúkaných aukčných predmetov takisto vo formáte .pdf a limitný lístok vo formáte .doc.

Program
  • 9,30 hod. - prehliadka aukčného materiálu.
  • 10,30 hod. - začiatok aukcie.

Aukcia je poriadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990. Akékoľvek porušovanie tohto poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.

Obvyklý režijný poplatok za katalóg uhraďte obratom priloženou poštovou poukážkou alebo priamo na aukcii. Na B diel poukážky napíšte adresu čitateľne. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať , prečiarknite vašu adresu a napíšte späť a katalóg vráťte na pošte.

Ďalšie objednávky katalógov, zmenu adresy bydliska a písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá sa bude konať v roku 2011, zasielajte do 31. januára 2011 na adresu:

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1

Písomnú ponuku hodnotného numizmatického materiálu zašlite dvojmo. Musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Kvalitu prijatého materiálu a výkričné ceny upravuje aukčná komisia. Materiál určený, nasáčkovaný, so zoznamom napísaným trojmo zasielajte až po našom písomnom súhlase o výbere materiálu.

Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zdarma. Limity zasielajte na priloženom limitnom lístku na adresu: Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava, alebo E-mailom na adrese: numizmatici@snsblava.sk. Platí aj pre limitentov zo zahraničia. Limitentov prosíme o uvedenie kontaktného telefónneho čísla.

Označenie aukčného materiálu je podľa zaužívaných stupňov o kvalite. Reklamácie na kvalitu materiálu u prítomných sa po skočení aukcie už neprijímajú. Vydražené položky sa platia hneď po skončení aukcie a kto má záujem aj cez prestávku. Limitentom ich posielame na dobierku. Prípadné reklamácie poštou zaslaného materiálu budú uznané aukčnou komisiou, iba ak sa uplatnia do desať dní po odoslaní vydraženého materiálu.

Prednášky a pravidelné schôdze pobočky sa konajú v zasadačke SAV, Štefánikova 3, oproti prezidentskému palácu so začiatkom od 16,00 hod., každý tretí utorok v mesiaci okrem mesiaca júl a august.

Výmenné schôdze (burzy) sa konajú každú nedeľu od 8,00 do 12,00 hod. v jedálni študentského domova na Dobrovičovej ulici, bývalý Suvorák.

Ešte raz Vás pozývame na zaujímavú aukciu a stretnutie zberateľov, tešíme sa na Vašu účasť .

Výbor pobočky SNS v Bratislave


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>