Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 19.02.2011
  Prečítané: 8694
Univerzitný prof. JUDr. Imrich Karvaš
Alojz Balogh

Imrich Karvaš sa narodil 25. 02. 1903 vo Varšanoch (dnes Kalinčiakovo, časť Levíc). Zomrel 20. februára 1981 v Bratislave.

Napriek tomu, že patril medzi najvýznamnejších slovenských národohospodárov, pedagógov a spoluzakladateľov Vysokej školy obchodnej (dnes Ekonomická univerzita), je pre mnohých osobnosťou takmer neznámou. Študoval na právnickej fakulte UK v Bratislave, v Paríži a v Štrasburgu. Prednášal na Sorbone vo Francúzsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Anglicku, v USA a v Kanade. Zastával mnohé významné funkcie napr. v roku 1938 minister vo vláde gen. Syrového, riadny profesor národného hospodárstva na Slovenskej univerzite, tajomníkom Obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu slovenských bánk, v rokoch 1939 – 1944 bol guvernérom Slovenskej národnej banky. Pracoval v protifašistickom odboji a zabezpečoval financovanie Slovenského národného povstania. Zabezpečil záchranu zlatého pokladu pred jeho krádežou nacistami. V roku 1944 ho zatklo Gestapo a bol odsúdený na smrť. Podarilo sa mu tieto útrapy prežiť a po vojne bol dekanom Právnickej fakulty UK.

Po februári bol v roku 1949 znovu zatknutý, odsúdený na dva roky väzenia. Jeho peripetie však neskončili, nakoľko v roku 1958 bol znovu odsúdený na 17 rokov väzenia. Nepriazeň osudu sa výrazne podpísala i na jeho zdravotný stav. Po roku 1960 bol postupne rehabilitovaný. Tak ako mnoho iných významných osobností bol pofebruárovou mocou odsunutý do zabudnutia. A tak až po roku 1989 zaujal miesto v dejinách, ktoré mu patrí a jeho práca bola in memoriam ocenená aj československými a slovenskými štátnymi vyznamenaniami.

Slovenská ekonomická univerzita v Bratislave udeľuje od roku 1999 významným odborníkom za prínos v ekonomických vedách pamätnú medailu Univerzitného prof. JUDr. Imricha Karvaša. Medaila je z patinovaného tombaku a má priemer 70 mm Autorom je kremnický medailér Štefan Novotný. Na averze (po kliknutí sa v novom okne otvorí väčší obrázok) je portrét prof. I. Karvaša en face s opisom: MEDAILA IMRICHA KARVAŠA. Na reverze (po kliknutí sa v novom okne otvorí väčší obrázok) v štíte dominanty Bratislavy: v hornej časti štítu štylizovaná skratka univerzity E U vo forme vlajky. Pod štítom kruhopis: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Na streche dómu v ľavej časti signatúra autora NOVOTNÝ a značka mincovne Kremnica.

V roku 2003 vydala Národná banka Slovenska k 100. výročiu narodenia prof. Imricha Karvaša pamätnú striebornú mincu, ktorej autorom bol kremnický výtvarník Miroslav Ronai. Mincu razila kremnická mincovňa

Som rád, že som mal možnosť poznať pána profesora a v mojich spomienkach zostáva ako živá osobnosť a nie, ako už pre mnohých, len historická osoba vystupujúca z dokumentov.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>