Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 06.12.2011
  Prečítané: 9496
Výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava

Predstavujeme Vám výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava, ktorý bude riadiť činnosť pobočky vo funkčnom období 2014 - 2017. Výbor bol zvolený na výročnej schôdzi v marci 2014.

Funkcia Meno
Predseda Alojz Balogh
Podpredseda Ing. Stanislav Suja
Tajomník Ing. Vladimír Kovár
Hospodár Mgr. Miloslav Pôbiš
Aukčný referent Ing. Marián Ondrejmiška
Distribútor mincí Jozef Morávek
Kultúrny referent Mgr. Vladislav Mráz
Člen výboru Mgr. Ján Baďura

Revízna komisia
Funkcia Meno
Predseda revíznej komisie Ján Prosuch
Člen revíznej komisie Pavel Urbaník
Člen revíznej komisie Ing. Eduard Pračko

Kontakt na členov výboru e-mail: numizmatici@snsblava.sk

Poštový kontakt:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>